ÅSIKT

Marcos skriver på mot kriget

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Det upprop för fred och rättvisa som Noam Chomsky med flera initierat på www.zmag.org har nu samlat 55 000 namnunderskrifter - och nu ansluter sig subkommendant Marcos och hela hans rörelse.

Vi ska sprida detta vidare, meddelar Marcos och uttrycker sin glädje över att det finns intellektuella som bryr sig om jordens förtryckta.