ÅSIKT

Gatustrider i Malmö

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

I Malmös fredsrörelse känner vi igen oss oss från den gamla vänstern: där var i begynnelsen Det Stora Nätverket mot kriget ett och odelat.

Men redan innan kriget inletts spräcktes det i en mindre grupp, som tillåter irakiska flaggor men inte slagord mot Saddam, och i en lite större, flaggfientlig, gruppering.

Båda heter Nätverket mot Krig och båda ska demonstrera på lördag. På olika tid och plats.

Nu rasar hårda gatustrider. Affischer rivs ner och klistras över. Det senaste draget är att klistra på en lapp med den egna mötestiden på det andra nätverkets affischer. På mejlinglistorna faller de verbala splitterbomberna tätt: Bushlakejer, galenpannor, parolltjuvar.

Förslag om samordning avfärdas. Alla tycks ense: det oeniga folket kan aldrig besegras.

Petter Larsson