ÅSIKT

Till suddgummits försvar

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Med suddgummi och blyerts trollar Jockum Nordström fram ett inåtvänt leende hos sina figurer, som delade de alla samma hemlighet. De röker sin pipa, kopulerar och pratar med sädesärlor, allt i det där säregna nordströmska vårvinterljuset som nog också det kommer sig av suddgummits framfart.

Nu finns Jockum Nordströms produktion från de senaste åren samlad i bokform, i Mellan bordet och benen som ges ut parallellt i Sverige och USA.

Här presenteras inte bara teckningarna, utan också några målningar och de många collagen med sin udda blandning av skumma textilier och gammalt papper av olika gulnadsgrad. Boken är försedd med två förord, av Dorothy Spears respektive Mårten Castenfors.

Petter Lindgren