ÅSIKT

Lyssna på solen

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
I giss dur.

Är det tyst i kosmos? På film har vi lärt oss att Mannen från Mars spelar synt i rymden. Och i skriften Timaios utvecklar Platon en fängslande tanke: Jorden är centrum, därnäst kommer månen, sedan solen och de andra planeterna. Planeterna ramlar inte ner eftersom de hålls på plats av musikaliska intervall. Varje rörelse frambringar ett ljud, som i sin tur framkallar harmonier. Det innebär att de sfärer som planeterna är fästa vid åstadkommer musik.

Till och med strängteoretikerna menar att ALLT består av små, små endimensionella strängar. Ja, att universum egentligen är ett musikstycke utan slut.

Numera går det också utmärkt att lyssna på solen! Det finns solljud som en professor A Kosovichev vid Stanford Universitet har spelat in under 40 dagar. Ljuden är sedan filtrerade en aning för att nå ett frekvensband som är hörbart för oss människor.

Vackert låter det ju inte. Men säg att solen är stämd i den kosmiska rysningens tonart, giss dur.

Lyssna: http://soi.stanford.edu/results/sounds.html

Mikael Strömberg