ÅSIKT

...och bort skrida de

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

En annan förgången epok är Per Wrigstads på Expressen. Enligt gamle Expressen-journalisten Ernst Klein, också i Presshistorisk årsbok, var han den chefredaktör som gav tidningen dess själ och som nu "som det tycks, slutgiltigt har försvunnit, för att ersättas av någonting mycket mindre och mycket mera likgiltigt".

Det är tråkigt.

Och Lucille Ball dog 1989.