ÅSIKT

Friskt och fränt

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Det mest framgångsrika musikverk som komponerades under nazitiden i Tyskland är väl Carl Orffs Carmina Burana, vars lättillgängliga fyrkantighet inte kunde stöta de nazistiska kulturkoryféerna. Vid samma tid försökte Sergej Prokofiev i Sovjetunionen bemöda sig om Stalins gunst, och för Eisensteins film Alexander Nevsky skrev han ett partitur, som i sin yttre klatschiga slagkraft har många likheter med Orffs lyckokast. Men den kantat Prokofiev skapade ur filmmusiken är trots sin anpasslighet friskare och fränare. Åtminstone när demondirigenten Valery Gergiev med sin Marinskijorkester och kör tar hand om den (Philips). På samma vilt orgiastiska cd också Prokofievs Skytiska svit.

Lennart Bromander