ÅSIKT

Länge leve Martinson

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Sällskap ägnade åt en enskild författare kan i värsta fall bli samfund för helgonkult. Men när Harry Martinson-sällskapet samlas i Södertälje blåser friska vindar genom salen. Programmet är öppet också för oss som utgör en intresserad lokal allmänhet och när Göran Greider analyserar radikala och reaktionära drag i Martinsons 30-talsverk sitter vi på helspänn.

Greider pekar på hur Martinson ibland talar direkt in i vår egen tid, till exempel hans tidiga påpekande av "sambandet mellan vingar och våld" i det moderna kriget. Å andra sidan finns det i böckerna från åren kring andra världskriget en mer svårsmält gnällig civilisationskritik.

Det är inga högljudda svordomar i kyrkan men debatten efter föredraget blir livlig med inlägg av Bengt Emil Johnson, Camilla Odhnoff, Johan Lundberg och många andra. Bland dem en stillsam senior som berättar om hur han efter avslutad arbetsdag på fabriken år 1973 lyssnade på en radiointervju där Martinson själv förklarade sig vara varken radikal eller reaktionär.

Göran Greider konstaterar avslutningsvis att Mar-tinson fortfarande lever som författare. Med ett provocerande tillägg som får en och annan att hicka: " Karlfeldt är däremot död." Karlfeldtsamfundet är härmed underrättat.

Torsten Kälvemark