ÅSIKT

Bör Tyskland bli mer krigiskt?

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Tyskland måste ”också förstå att inflytande inte enbart baseras på mjuk makt utan också på hårda militära medel”. Gerhard Schröder har inte bara hällt ”bränsle på landets pacifistiska brasa” utan också ”stuckit kniven i ryggen” på George Bush.

Formuleringarna är som hämtade från någon revanschistisk hetskampanj i tjugotalets Tyskland, men de kommer från en frustrerad gammal medarbetare till Helmut Kohl, som Dagens Nyheter lyfter fram på sin ledarsida. Ett av 1900-talets viktigaste projekt inom världspolitiken var att göra tyskarna till ett fredsälskande folk. Att det faktiskt lyckades har inte alla kunnat smälta. Litet preussisk disciplin och effektivitet skulle ju sitta fint, när nästa skurkstat ska angripas.

Lennart Bromander