ÅSIKT

Mer från Jan Stenmark

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

"Kunde jag älska skulle jag älska det här". Det är en av de Jan Stenmark-bilder som aldrig lämnar vår arma skalle. Ni har sett den i Aftonbladet, nu visas den och många andra på hans nya utställning på Nationalgalleriet i Stockholm som pågår från 17 maj till 1 juni (Svartensgatan 3, öppet torsdag-söndag från kl 12.00). Kunde jag älska ... är också namnet på den nya samling Stenmarkare som Ordfront/Galago ger ut i dagarna.