ÅSIKT

Dansant Borges

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

För en tid sedan hörde jag litteraturvetaren och dansösen Birgitta Holm övertygande argumentera för förbindelserna mellan litterär stil och dansstil. Ett enastående objekt för studiet av denna tes publiceras i Spanska El Mundos supplement El Cultural. Det rör sig om en nyupptäckt och tidigare opublicerad essä från 1967 av Jorge Luis Borges, om tango.

Borges argumenterar för att tangon föddes på bordellerna och diskuterar bland annat olika möjliga kvarter i Buenos Aires och Montevideo där den för första gången kan ha sett nattens mörker. Spekulativ, gestisk, full av reverenser. Jag vet inte om Borges själv var en stor tangodansör, men han skriver definitivt som om han vore det.

I Sverige dansar allt fler tango. Någon borde översätta Borges essä. Man hittar den på www.elcultural.es

Magnus William-Olsson