ÅSIKT

Samtida poet…

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Med sin säregna blandning av existensens sång, vardagens berättelser och politiska anspråk ter sig

Elsa Graves

diktning som märkvärdigt samtida. Marie Norin, Åsa Maria Kraft, Fredrik Nyberg och Lars Mikael Raattamaa har här alla en försångerska. Hennes poesi vinner sin energi genom att oavvänt betrakta döden, glömskan, destruktionen i livet. Sina Vaggvisor för mitt ofödda barn från 1961 börjar hon följaktligen ”Långsamt vaggande grav / är jag / och tigande nattlig vagga”. Men anblicken väcker inte uppgivenhet, utan raseri.