ÅSIKT

Snårigt - med en skvätt rött

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

För oss som instinktivt fruktar både stat och kapital (samtidigt som vi gillar det där med sjukförsäkring) är senaste numret av Res Publica bensin på den kolnade upprorsbrasan.

Redaktionen har rotat i det franska biblioteket och presenterar nu Socialism eller Barbari-redaktören Cornelius Castoriadis.

Med utgångspunkten att världen är en formbar social konstruktion blev den fransk-grekiske aktivist-filosofen alla hierarkiers fiende. Han var trotskisten som bröt med trotskismen, marxisten som lämnade marxismen, upplysningsmannen som fruktade rationalitetens övergång i rationalism.

En riktig velpelle, alltså. Eller fritänkare.

Trogen blev han bara drömmen om människornas frihet och förmåga att sig själva styra.

Snåriga texter och tankar.

Men med en skvätt rött går de ner.

Petter Larsson