ÅSIKT

Konsten att lugga EU

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Med stort intresse hör vi Karine Mannerfelts reportage om EU:s kulturpengar i P1. Det räcker inte längre att vara en bra konstnär (har kanske aldrig räckt) för att snika åt sig ett bidrag. Nu gäller det att knapra åt sig en bit av den halva miljarden i EU:s strukturfonder - och då krävs det proffs.

Piteå kommun har lyckats lysande, mycket tack vare den heltidsanställde bidragsexperten Stefan Lundmark, som tillsammans med inhyrda konsulter vet hur en slipsten ska dras.

Nyckelorden just nu är, säger han, nätverk, upplevelseindustri, kluster och plattform. Med de orden kan det i dagsläget bli bingo i Bryssel.

Ensamma, svältande genier bör alltså genast konvertera sig till upplevelseindustrier. Eller åtminstone förklustra sig.