ÅSIKT

Livet på en pelare

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Den omstridde tyske teaterregissören

Christoph Schlingensief

söker deltagare till en tävling i pelarsittning i Frankfurt, och han vänder sig till människor, som saknar arbete, hem eller hopp. På två och en halv meter höga pelare ska de sitta så länge de orkar och därmed demonstrera sin rätt till självplågeri. Publiken har liksom vid trettiotalets maratondanser i USA rätt att slå vad om resultatet. Den främste självplågaren får 2000 Euro i belöning. Om han också återvinner hem, hopp och arbete är däremot oklart, men det kanske inte ingår i det konstnärliga konceptet. Nästa år ska Schlingensief regissera

Wagners

Parsifal i Bayreuth. Bäva månde wagnerianerna!

Lennart Bromander