ÅSIKT

Akademisk censur

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Den nya maccarthyismen i USA tar sig alltmer bisarra former. Senast har en kommitté inom Representanthuset i USA godkänt ett lagförslag som innebär att en "International Education Advisory Board" inrättas med syfte att övervaka alla internationella program (av typ area studies) som finansieras med federala medel.

Den officiella förklaringen till att kommittén inrättas är att USA behöver fler studenter med kunskap i främmande språk, inte minst för att tillgodose CIA:s och säkerhetstjänsternas behov. Samtidigt står det klart att den nya kommittén också har i uppgift att strypa anslagen till program som ger en "felaktig" bild av USA:s utrikespolitik, särskilt när det gäller det politiska läget i Mellanöstern. I ett av de utskottsförhör som föregått beslutet framfördes klagomål från konservativt håll på att många "international studies programs" är alltför påverkade av teorier som utformats av den kände litteraturprofessorn och kulturteoretikern Edward Said. Said har upprört republikaner och lobbygrupper genom sin kritik av vad han betecknar som "USA:s nykolonialistiska politik" i Mellanöstern.

Det handlar alltså om inrättande av en akademisk censurmyndighet - ett trist men tidstypiskt avsteg från USA:s stolta tradition av fri forskning och utbildning.

Torsten Kälvemark