ÅSIKT

Friskt inlägg i sjuk debatt

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Blunda för problemen, tala om annat, skapa krismedvetande, skuldbelägg de drabbade ... och bestäm att sjuktalen ska halveras till år 2008.

Det är ett skamligt spel, anser Margareta Norlin i en stor artikel i nyutkomna nr 10 av Ordfront Magasin och det är lätt att ta till sig hennes argument: det är en sjuk debatt när makten och medierna ger de sjukskrivna skulden, inte bara för deras egen sjukdom utan även för de taskiga statsfinanserna. Man ser inte sambandet mellan nedskärningar och ökade sjuktal och det som pågår är en klappjakt på kvinnor i offentlig sektor.

Vi tycker att alla ska läsa Norlins artikel. Och tänka efter.