ÅSIKT

Vackert och skrämmande

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Rimbaud.Teckning: PERICOLI

Franska dikter, från 1500-talet till Baudelaires, Verlaines eller Rimbauds 1800-tal, har vi läst förut men aldrig så trevligt kommenterade som i Bengt Erasmies fina urval Franska Landskap från Ronsard till Rimbaud (Atlantis).

Vad sägs om dessa rader av Voltaire ur dikten Till Madame du Châtelet:

"Så sörjde jag över förlusten / av fel jag gjort då sinnet vaknade, / och åter ett offer för lusten / jag mina förvillelser saknade."

Det går att göra nedslag var som helst bland de 240 sidorna bunden och (oftast) rimmad vers och där finna något vackert eller skrämmande - som till exempel Rimbauds klassiska dikt Korparna.