ÅSIKT

Schkål, alla kapitalischter

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Dom schäjer att det är schamhällshägandetsch fel att Vin & Schprit och Schyschtembolaget drabbatsch av korrupschion och att de därför borde privatischeras. Men vad schka man då schäja om privatägda Schkandia?

Borde det då förschtatligasch?