ÅSIKT

Slagen av skräck

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Radioteatern ger skräck i dubbel upplaga. Av någorlunda konventionellt snitt är

Edgar Allan Poes

Upptäckter under hypnos (P1 20 december 19.30), där

Jonas Falk

och

Niklas Falk

gestaltar den berömda undersökningen av huruvida själen och Gud är något materiellt eller icke materiellt. Det tidiga 1800-talets fascination för hypnosen som en kanal till det transcendenta leder Poe till vad som närmast måste rubriceras som metafysisk skräck.

Claes Wahlin