ÅSIKT

…och värre blir det

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Betydligt mer skrämmande, i vår högst materiella tid, är

Harold Pinters

färska kortpjäs (sex minuter) Presskonferens (repriser i P1 19 och 22 december 19.03 respektive 00.55), där

Krister Henriksson

spelar en milt uttryckt frispråkig kulturminister. Att döda barn och förbjuda kulturyttringar tycks i denna nära framtid endast vara en fråga om nyanser och sällan har väl en kulturminister och inställsamma journalister skrämt oss så mycket på så kort tid.

Claes Wahlin