ÅSIKT

... och vad lär vi av det?

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Sedan gick det mesta åt h-e.

Den muslimska världen trycktes tillbaka och stagnerade och i väst kan såna som Berlusconi komma till makten.

Men vi har kvar en del av det goda arvet från muslimerna, visar Karlsson. Och vi har fått en lärdom, att "ett mångkulturellt samhälle bara kan utvecklas i positiv riktning om den dominerande kulturen är öppen för impulser från andra håll. Och om religiösa och etniska minoriteter ses som en tillgång och inte ett problem."

Kanske bra att minnas, nu när nya murar byggs.