ÅSIKT

Kant firas i tre dagar

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Med anledning av 200-årsminnet av Immanuel Kants död bjuder Stockholms och Uppsalas universitet en serie öppna föreläsningar denna vecka. Efter en prolog på ABF i Stockholm onsdag den 11 feb-ruari ( Otfried Höffe om "Peace in Kant"s Theory of Justice"), fortsätter man i Uppsala (Universitetshuset) under torsdagen med föreläsningar ( Camilla Serck-Hansen, John Michael Krois) och paneldiskussionen Kant i vår tid, där Sven-Eric Liedman, Hans Ruin, Stig Strömholm med flera medverkar.

På fredag i Stockholm talar Jeanette Emt över det berömda kategoriska imperativet och Sven-Olov Wallenstein om omdömeskraften enligt Kant.

(Mer om programmet: http://www.insidan.su.se/pressmeddelanden.php?pm=442.)