ÅSIKT

Tiden och Akademien

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Foto: GÖRAN UNDÉN
Gierow - hade rätt.

Svenska Akademiens informationsblad återger ständige sekreterarens tal från årshögtiden den 20 december i fjol. "Herr Engdahl" talade om "tid". Han erinrade om att akademien har kunnat starta projekt som pågått i sekler, t ex Post & Inrikes Tidningar, som utkommit under mer än 350 år.

Begreppet "tid" har stått i centrum vid paneldiskussioner tillsammans med andra akademier under det gångna året. Akademiens ordbok, som startade 1884, kommer i år fram till ordet "tid". Gustaf III ville att akademien skulle ge ut en svensk grammatik, en beställning som nu verkställts efter mer än 200 år.

Jag vill gärna citera en av Horace Engdahls föregångare Karl Ragnar Gierow. I Akademiens minnesteckning av en av dess mest bemärkta ledamöter, biskop Johan Henrik Thomander, behandlar Gierow den bibelöversättning som biskopen medverkade till, "1917 års Bibel". Bibelkommissionen, skriver Gierow, arbetade i 150 år, "varefter den framlade ett förhastat förslag".

Såvitt jag minns från senare diskussioner om bibelöversättningar hade Gierow, inte oväntat, rätt.

Gunnar Fredriksson