ÅSIKT

Öppet Fönster fyller femtio

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

För 50 år sedan var Inge Johansson med och startade ABF:s tidskrift Fönstret och i det nu aktuella jubileumsnumret intervjuas den gamle folkbildaren, brevbäraren som blev fackligt och politiskt engagerad och som var med när ABF var en folkrörelse med djup förankring på arbetsplatserna.

Sedan drev ABF i väg till att bli mer ett företag på marknadens villkor, en apparat med utåtriktad reklam och medlemmarna som kunder. Med vittrande ideologi och sänkta statsbidrag har ABF blivit något annat (missnöjet över detta har förtjänstfullt speglats i Fönstret).

- Vi måste försöka återupprätta folkrörelseengagemanget, säger Johansson och vem vet, kanske kommer den pågående översynen av hela ABF att komma fram till något sådant.

För övrigt firar ABF sin jubilerande tidning genom att ytterligare sänka utgivningstakten: ett nummer försvinner.

Kulturred. ([email protected])