ÅSIKT

Ministern hämnas på PEN

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Den danska PEN-klubben har vägrat journalisten

Lars Hedegaard

inträde. Hedegaard har nämligen skrivit en antiislamsk bok, som av somliga uppfattats som rent rasistisk. Det har gjort Hedegaards åsiktsbroder kulturminister

Brian Mikkelsen

så sur att han nu dragit in det statliga bidraget till PEN-klubben, men först efter att ha förank-rat åtgärden hos Dansk folkeparti. Där jublar man över den resolute ministern. Här ska inga suspekta författare och annat löst folk få sätta käppar i hjulet för den danska borgerlighetens korstågsentusiasm.

Lennart Bromander