ÅSIKT

Den linderska knäppen

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Fakta brukar styra slutsats. Åtminstone är det ofta idealet. Så måste det inte vara.

På Svenska Dagbladets ledarsida (5 april) vänder

P J Anders Linder på steken och illustrerar att politisk retorik mest är att vilja.

I mars skapades 308 000 nya jobb i USA. Det är "fler än antalet öppet arbetslösa i hela Sverige", berättar Linder.

I absoluta tal, ska väl tillläggas, eftersom den amerikanska arbetsmarknaden är så enorm, men ändå.

Slutsats: USA bra. (Europa dåligt.) Som sig bör.

Ändå steg arbetslösheten i USA under samma tid.

Det är också bra. De arbetssugna amerikanerna kastar sig nu ut på arbetsmarknaden för att söka jobb, menar Linder.

Det är som en bultbräda: de runda klossarna KAN slås i de fyrkantiga hålen. Bara man tar i.