ÅSIKT

Tövädret blev till is

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

När

Ilja Ehrenburgs

roman Ottepel publicerades i den sovjetiska tidskriften Znamja 1954 väckte den sensation. Titeln betyder närmast "töväder", men i

Sven Vallmarks

svenska översättning fick den heta Vårbrytning. Här ges avslöjande skildringar av verkligheten bakom femårsplanernas fasader och propagandalögner. Direktörer skor sig själva och trampar på arbetarna, krigsänkor lever i misär, invånarna hukar under makten och ålägger sig självcensur. Romanen "Töväder" kom att ge namn åt perioden efter

Stalins

död, då Moskvas politik liberaliserades och man sökte samarbete med väst, uppgav ockupationen av Österrike och gav tillbaka Porkalaområdet till Finland. Hopp väcktes om friare villkor också för konst och litteratur. Efter Ungernrevolten 1956 övergick tövädret i nygamla isvindar. Sibirien blev åter ett påtvingat boendealternativ för många.