ÅSIKT

Vive la … Suède!

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Philippe Bouquet är något så exotiskt som en fransk akademiker specialiserad på svensk proletärlitteratur. Han har översatt en mängd böcker från svenska till franska och gjort stora insatser för att introducera svenska författare i Frankrike - vilket han 1995 fick Ivar Lo-Johanssons personliga pris för. I samband därmed fick han också idén att - i bokform, på svenska - presentera sin egen bakgrund och intellektuella utveckling. Tankar vid en prisutdelning ger intressanta perspektiv på en ovanlig människas gärning och finns nu utgiven på det franska förlaget L"Élan ([email protected]).

Mest fascinerande är Bouquets plädering för översättandet som passion - och inte som rutinartat brödjobb.

Ironiskt nog har han blivit mer uppmärksammad i Sverige än i sitt eget hemland för sina insatser till den svenska proletärlitteraturens fromma.

Margareta Zetterström