ÅSIKT

In the ghetto

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Det är för många socialhjälpstagare i vissa förorter menar den danske integrationsministern

Bertel Haarder

. Sådan ghettoisering är inte bra, tycker han och lanserar ett piggt reformförslag. Kommunerna ska helt enkelt få rätt att placera de ekonomiskt sämst ställda sist i bostadskön till dessa områden, samtidigt som man ökar privatiseringen av bostäderna. Endast de välbeställda kan flytta in och snart är problemet borta. De fattiga? Något att komma med till dem har inte Haarder, men plåt går ju alltid att få tag på i en stad som Köpenhamn, och på Amager under inflygningssträckorna till Kastrup finns en hel del outnyttjad hedmark. Så det löser sig nog.

Lennart Bromander