ÅSIKT

Bra för akademin…

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Eftersom akademikers och forskares villkor - särskilt inom humaniora - är välkänt hårda händer det sig ganska ofta att konferenser organiseras kring de ämnen som det för tillfället går att söka pengar till, och efteråt publiceras konferensrapporter i form av antologier. Forskare meriterar sig och får ut sina resultat, vilket också ser mycket bra ut eftersom universitetets så kallade tredje uppgift är att informera utåt om sin verksamhet. Alla blir därför nöjda: finansiärer, forskare, byråkrater.