ÅSIKT

Vem förde bort Simona Toretta?

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Foto: AP
Simona Toretta, kidnappad i Irak.

Naiva hjälparbetare som godtroget stödde ett motstånd som besvarar internationell solidaritet med kidnappningar och halshuggningar.

Så har det sagts om den italienska hjälparbetaren Simona Toretta och hennes två irakiska medhjälpare som fördes bort i Bagdad för drygt en vecka sedan.

Men sanningen kan vara en annan, skriver Naomi Klein, författare till bl a No Logo och medarbetare på dessa kultursidor, tillsammans med den amerikanske journalisten Jeremy Scahill i The Guardian. Mycket tyder på att kidnappningen i själva verket var en hemlig polisoperation: vapnen, tillvägagångssättet, antalet kidnappare med mera.

Syftet skulle vara att skapa en tragedi för att rättfärdiga ockupationen.

Kleins/Scahills artikel finns på nätet i både svensk och engelsk version: www.gandhitoday.org/

article.php?sid=275 samt www.guardian.co.uk/

comment/story/

0,3604,1305523,00.html