ÅSIKT

Outsourcad verksamhet

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Som läsare har ni vant er vid den här lilla notishyllan, som ju också fått ett antal efterföljare i svensk press. Det är en anspråkslös hylla, som naturligtvis inte kan jämföras med Karl Vennbergs legendariska Innerspalten. Den sortens bildning har varken vi eller det svenska utbildningsväsendet råd med i dag.

Icke desto mindre är det resurskrävande att få ihop dessa rader varje dag. Det blir för dyrt att låta någon av redaktionens bättre betalda sköta sysslan -radkostnaden blir enorm - och de sämre betalda har fullt upp att göra med annat.

Alltså har vi beslutat att, som det med en modern term heter, outsourca notisverksamheten. Notiserna kommer hädanefter att skrivas i Estland, där kostnadsläget ju är ett helt annat än här. Via mejl kommer de att nå Sverige, där de översätts av en pensionerad ambassadör med rötter i Baltikum.

I själva verket sker det redan nu.

ARTIKELN HANDLAR OM