ÅSIKT

...och det kommer mer!

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Om experimentet blir lyckat tar vi nästa steg mot framtidens tidning. Eftersom kritiken, enligt många kultursidor, anses ha spelat ut sin roll ersätter vi den gamla tidens bokrecensioner med texter som skrivs av kompetenta krafter på respektive förlag. Dessa har ju, i många fall, läst böckerna och har ofta god kontakt med författarna ifråga.

Behövs det något i övrigt - förutom annonser - för att fylla sidorna tänker vi oss att någon ung kraft kan städslas för att omskriva och i vissa fall till och med utvidga de så kallade reklamreleaser som når oss från olika källor. Flera morgontidningar har redan kommit långt på den vägen.

Så jobbar vi vidare för den mångfald som ju ändå är det demokratiska samtalets livsluft!