ÅSIKT

… ett fall av ond tro

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Sartre framstår nästan stympad utan sitt rökverk. Dessutom har man ju begått en rad synder mot Sartre och hans existentialism: man har gjort honom inautentisk, återgivet honom i en falsk bild (av kapitalistiska skäl till råga på allt); man gör sig skyldig till ond tro (mauvaise foi) genom att frånta fotot dess frihet att vara vad det avsågs vara, vilket ju var ett av Sartres syften med både sitt liv och sin filosofi.

Ingen rök utan eld, kunde vi skämta, men Sartre själv uttryckte det naturligtvis bättre, i dramat Stängda dörrar: helvetet är dom andra.

Claes Wahlin