ÅSIKT

Sartre utan ciggen

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Vi kan inte annat än hålla med Times Literary Supplements (25 mars) konstaterande att den utställning över Sartre som just nu visas på Nationalbiblioteket i Paris är ett oroande tecken i tiden. På affischen, därtill katalogens omslag, har man valt att på fotot av Sartre, taget av Lipnitzki 1946, retuschera bort den cigarrett han håller i höger hand. Allt för att undvika att stöta sig med sponsorer (fast med hänvisning till Loi Evin från 1991, lagen mot tobaksreklam).

ARTIKELN HANDLAR OM