ÅSIKT

Vinnare - på kvalitetsfilm

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Beskedet om att det blir Triangelfilm och inte Svensk Filmindustri som tar över Sandrew/Metronomes 22 biografer i femton städer är glädjande.

Konkurrensverket har lyckats stoppa en affär och den svenska publiken slipper ett biomonopol som kunde inneburit färre biografer, slätare utbud och högre priser - och som dessutom ytterligare skulle stärkt Bonniers makt på mediemarknaden.

" och extra roligt är att det är Triangelfilm med partners som nu tar över biokedjan för 53 miljoner kronor. Mattias Norborg har på 17 år lyckats bygga upp ett stabilt bolag - genom att ta in kvalitetsfilmer som de andra, mer profitsugna, aktörerna inte vågat satsa på.

Triangelfilm har starkt bidragit till ett mer mångfacetterat filmutbud - och samtidigt lyckats tjäna pengar. Kvalitet kan löna sig, helt enkelt.nNorborg.

Mediebilden är så ensidig, det behövs alternativa berättelser. Men det vågar du inte skriva.