ÅSIKT

Finns en plats i orden?

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

”Det enda verkliga fosterlandet, den enda mark på vilken man kan vandra, det enda hus där man kan stanna upp och söka skydd är just det språk man lärt sig i barndomen”, säger Michel Foucault i en intervju med Claude Bonnefoy från 1966, översatt i senaste numret av Glänta (4/- 04). Foucault avslöjar också att det var just när han vistades i Sverige på femtiotalet, omgiven av människor han inte förstod, som han upptäckte lusten, och makten, i skrivandet.

Glänta handlar alltså den här gången om exil och språk. Rada Ivekovic argumenterar för att ”översättning är mänsklighetens modersmål” och sociologen Lena Lindgren och den numera Frankrikeboende Jesper Svenbro talar om hemorten Landskrona och om platsens och tidens roll för vad som överhuvudtaget kan tänkas och sägas.

Pia Bergström

ARTIKELN HANDLAR OM