ÅSIKT

TORTYR? NEJ, BARA POLITIK

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

■ ■Att USA torterar fångar är inget undantag. Det är regeringspolitik. Det hävdar människorättsorganisationen Human Rights Watch (HRW) i sin årsrapport som publicerades i går.

Bevisen är inte överväldigande, men onekligen bestickande: Bush la in veto mot en lag mot grym, omänsklig och förnedrande behandling, Dick Cheney lobbade för att undanta CIA från förbudet och CIA-chefen Porter Goss försvarade fejkade dränkningar (water-boarding) som en lämplig "professionell" förhörsteknik.

Det är möjligt därför att Vita huset håller sig med en så snäv definition av tortyr att ett förbud blir meningslöst, särskilt när det gäller icke-amerikaner utanför USA:s gränser. "Andra regeringar", skriver HRW:s chef Kenneth Roth, "utsätter uppenbart fångar för värre behandling, men de gör det i hemlighet. Bushadministrationen är den enda kända regering i världen som hävdar denna makt öppet, som en del av sin officiella politik, och låtsas att det är lagligt."

■ ■USA:s enorma makt gör att själva idén om mänskliga rättigheter undergrävs när just Washington dagligen kränker dem grovt. Vita huset får svårt att kritisera andra. Kan man, så håller man därför tyst om andra länders - till exempel Saudiarabiens, Rysslands, Indonesiens - många övergrepp. Och tvingas man ta till orda, predikar man hellre om de fluffiga begreppen frihet och demokrati än om de mer precist lagstadgade mänskliga rättigheterna. HRW ger flera exempel.

Här skulle, i teorin, EU kunna kliva in som moralisk supermakt, med möjlighet att backa upp politiken med ekonomiska medel. Men i sin iver att stärka banden till USA efter splittringen i Irakfrågan traskar EU patrull, liksom många medlemsstater, konstaterar HRW. Den gemensamma EU-linjen blir alltför ofta ett tak för kritiken, snarare än ett golv. Affärer och politiska allianser går före.

■ ■Värst är Storbritannien, där Tony Blair föreslagit att man ska få utlämna misstänkta till tortyrregimer, som Libyen och Marocko - just det som Sverige gjorde när man i strid med FN:s tortyrkonvention sände Ahmed Agiza och Mohammed El Zari till Egypten.

Så sätter USA en global standard där det snart inte ens går att prata om dubbelmoral längre. Bara om en krass realpolitik. Också här hemma.

Petter Larsson