ÅSIKT

Sjöman vann sin sista strid

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Ett femtiotal medlemmar från Dramatikerförbundet hade i går mött upp i Svea hovrätt på Birger Jarls torg. Skulle Claes Eriksson och Vilgot Sjöman åter få rätt mot TV 4 när det gällde oskicket att klippa in re-

klaminslag i deras långfilmer? En spänd väntan rådde, men också en viss förstämning över Vilgot Sjömans frånfälle.

Klockan slog 11, papper började delas ut och ett triumferande skri steg mot det ärevördiga taket. "Hovrätten fastställer tingsrättens domslut", så löd den förlösande formuleringen. I domskälen heter det bland annat: "det är uppenbart att de aktuella reklamavbrotten inte bara brutit kontinuiteten och dramaturgin i filmerna utan också fogat in miljöer som är främmande och omotiverade."

Möjligen en liten seger för mänskligheten, men en stor seger för den konstnärliga integriteten.

Gunder Andersson