ÅSIKT

Twain – numera censurerad och korrigerad

Ordet "nigger" ersätts - trots böckernas antirasistiska udd

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Foto: AP
Mark Twain.

Inte mindre än 219 gånger förekommer ordet ”nigger” i Mark Twains klassiker Tom Sawyers äventyr och Huckleberry Finns äventyr. Det har länge plågat rättänkande amerikaner, och nu har de äntligen lyckats genomdriva sin önskan att politiskt korrigera Toms och Hucks språkbruk.

Den normalbegåvade läsaren märker förstås författarens antirasistiska udd, när han skapar en kontrast mellan pojkarnas användande av ordet ”nigger” och Jims djupt sympatiska och nobla egenskaper. Men i den senaste upplagan står det nu med förödande beskäftighet ”slav” i stället för det fula N-ordet. Även det nedsättande ”injun” har ersatts med ”indian”.

Censureringen har inte skett utan protester, inte minst från många svarta. Det har påpekats, att får man inte använda N-ordet blir åtskilliga hip hop- och rap-texter tandlösa, och författaren Ishmael Reed påpekar giftigt, att om alla språkliga renhetsivrare inte bara förvanskade utan även försökte förstå Mark Twains böcker skulle de upptäcka, att det finns betydligt mer av profil, integritet och djupdimensioner hos "niggern” Jim än hos några av alla dessa stereotypiserade svarta människor, som förekommer i dagens film, teater och litteratur.

Lennart Bromander

ARTIKELN HANDLAR OM