ÅSIKT

Fortsatt stöd till politiska kulturtidskrifter

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Tre vinnare.

I år är första gången den nya definition av kulturtidskrifter har varit riktmärke när Kulturrådet fördelat sina bidrag. För att få stöd måste man rikta sig till ”en allmän publik med kulturdebatt i vid mening och/eller huvudsakligen ge utrymme för analys och presentation inom kultur och konstarter”.

Farhågorna har varit stora att tidskrifter med tydlig politisk udd skulle få sänkta anslag – men skrivningen tycks ha gjort minimal skillnad för Kulturrådets arbete. Till exempel har debatterande tidskrifter som Arena och Mana fått höjt stöd. Bang ligger kvar på samma nivå och giganterna i Göteborg, Glänta och Ord & Bild har nått det högsta stödet för året, 700 000 kronor.

Det är enkelt att finna vinnarna bland årets beviljade bidrag. Även relativt nya tidskrifter, Magasinet Novell och filmtidskriften FLM har fått höjt och Miljömagasinet Effekt får ett ganska högt stöd för att vara en ny tidskrift.

Svårare är att se vilka som förlorat. En liten trend finns av kapade bidrag för tidskrifter med solidarisk och social udd: Socialpolitik, Invandrare & Minoriteter har alla fått sänkt, liksom Västsahara.

Man får bara hoppas att dessa tidskrifter inte sakta stryps. Bredden kan inte bara behållas med ideellt arbete.

ARTIKELN HANDLAR OM