Så krossas en kultur

TEATER

Maj Wechselmann om mord och vandalisering i krigets spår

Förstörelsen av den irakiska kulturen pågår i allt mer katastrofal omfattning. Samtidigt mördas fler och fler universitetslärare och universitetsrektorer. Frågan är om inte situationen börjar påminna om mongolernas härjningar i Mesopotamien kring 1258, då Tigrisfloden färgades svart av askan från alla brända böcker (från det största biblioteket i världen - Beytel Hechmet) och röd av vetenskapsmännens blod.

Babylons unika lejonportar stals av tyska arkeologer vid förra sekelskiftet - mosaikbit för mosaikbit - och byggdes upp i Pergamonmuseet i Berlin. Men den nya nationalstaten, republiken Irak, restaurerade på 1970-talet både sitt Babylon och en rad andra av de äldsta städerna i världen.

Idag har det sägenomspunna Babylon, med Babels torn och ett av världens sju underverk, de hängande trädgårdarna, omvandlats till ett militärläger för 2 500 amerikanska och polska soldater.

Staden har stängts för besökare. Delar av den har omvandlats till helikopterplatta och den amerikanska marinen har jämnat en del för landningsbanor. En polsk arkitekt som arbetar för de polska trupperna, Lukasz Oledzki, säger att han sett förstörda antika krukor och tegelsten från 700 år före Kristus på båda sidor om den nya landningsbanan.

"Detta är en av de största tragedierna i världen", säger Chicagoprofessorn McGuire Gibson som har grävt i Irak sedan 1960-talet.

Före kriget 2003 arrangerade han en av USA:s största arkeologikonferenser, där man samstämmigt beslutade att en karta med 5 000 av de högst prioriterade arkeologiska platserna i Irak skulle överlämnas till Pentagon. Gibson trodde i sin naivitet att USA:s militär skulle lyssna till arkeologerna och skydda utgrävningarna. Vid en konferens i Istanbul för en månad sedan kommenterade han foton tagna från luften av de viktigaste fornfynden, som alla hade förstörts: "Alla är chockade över vad som skett, det har uppstått en kultur av plundring, som vi aldrig upplevt förut, vi har förlorat de flesta av de äldsta sumeriska städerna från före år 3000 före Kristus och det senaste året har vi förlorat fler utgrävda städer än någonsin förut. Det rör sig om forna huvudstäder för några av de största tidiga kungadömena."

Enligt direktören för assyriska avdelningen av British Museum, John Curtis, finns så mycket som 100 000 arkeologiska fyndplatser i Irak. Curtis besökte Bagdad en vecka efter att amerikanerna intagit staden och såg med egna ögon det totalförstörda Bagdads Historiska museum, Mellanösterns största och finaste museum, av Gibson prioriterat som nr 1 på den karta som Pentagon fick av honom före kriget.

Unescos expert, Chiara Bardeschi, sa på konferensen att 15 000 objekt försvunnit ur museet för gott och att Unesco givit 500 000 dollar enbart för att de försvunna objekten ska kunna identifieras.

Samtidigt som Istanbulkonferensen rapporterades att ytterligare tretton universitetsrektorer, historieprofessorer och fakultetsföreståndare mördats i Irak av olika grupper. De universitetslärare jag har intervjuat tror inte att det är motståndsmän som ligger bakom morden.

I den nya republiken Irak upprättades under 70-talet flera universitet. Så småningom växte antalet till 18 universitet och högskolor, en oerhört bragd för ett utvecklingsland.

Den amerikanska prokonsulen Paul Bremer avskedade redan i maj 2003 större delen av universitetslärarna på grund av deras medlemskap i Baathpartiet.

Och idag är alla universitet hotade, eftersom de kvarvarande universitetslärarna tillhör den grupp som utsätts för störst livsfara. Chefen för Bagdads universitet sköts för ett år sedan. Sedan dess har alla 18 hemsökts. Den brittiske journalisten Robert Fisk rapporterar att många mördats inne på campus, inför ögonen på sina studenter.

I höstas intervjuade jag en rad irakiska forskare på en konferens om utarmat uran som hölls på universitetet i Hamburg. Samtliga uttalade fruktan för sitt liv och de övervägde alla att ge upp sina akademiska karriärer. Liksom de forskare Fisk talat med nyligen, ansåg de att syftet med hoten mot universitetslärarna är att förstöra Iraks kulturella identitet.

Maj Wechselmann