Aftonbladet
Dagens namn: Tore, Tor
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Kultur / Teater

Vad som skiljer människan från insekterna

Claes Wahlin har sett ”Våra föräldrars sexuella neuroser”

Foto: Urban Jörén

   Att huvudpersonen i den schweiziske dramatikern Lukas Bärfuss egenartade pjäs Våra föräldrars sexuella neuroser bär namnet Dora är givetvis ingen slump.

Med åkallandet av Freud installerar sig samtidigt sexualiteten, det vill säga fortplantningens inrangerande i civilisationen, eller i kulturen, som vi enligt samme psykoanalytiker vantrivs i.

Hos Bärfuss är denna kulturella ordning vad som både skiljer och förenar oss med djuren, enkannerligen insektssamhällen som myrans eller biets, vilka för övrigt illustreras på en tv-skärm på den annars rätt nakna scenen.

Rashygien är också ett bärande tema i pjäsen. Doras efterblivenhet, hennes oskuld inför allt som har med kulturell ordning att skaffa, blir ett prisma som familj och övriga bärare av samma ordning reflekteras i.

 

   Att på detta vis studera människan som en art bland andra erinrar om en annan schweizare, Max Frisch och dennes roman Människan uppträder under holocen. Men om Frischs allvarstyngda elegi minner i övrigt inte denna drastiska, rent av uppsluppna dramatiska registrering av vilka metoder vi i dag använder för att finna vissa människor mindre mänskliga än andra.

Och om inte Åsa Perssons Dora vore så charmerande, hon är nästan för bra i rollen, så hade kanske sympatin mellan de olika attityderna fördelats en smula jämnare. Detta är dock närmast en akademisk invändning, som teater finns här en puls och ett tonfall som gör föreställningen synnerligen underhållande.

Till käck cocktailmusik skuttar Dora lyckligt mellan de korta, överraskande scenerna, som dessutom jämte scenanvisningar löpande annonseras på en neonskylt i fonden. Och med en god ensemble, spetsad av denna Åsa Persson, finns det ingen som helst anledning att avstå från pjäsen, om man nu inte redan har bestämt sig för vad man egentligen ska ha kultur och civilisation till.

Claes Wahlin
Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Kultur

Visa fler
Om Aftonbladet