Strindberg som krogshow

TEATER

■ ■ Repeteras: Fröken Julie, lyder titeln på Petra Brylanders och Mattias Linderoths lätta experiment på Intiman i Malmö.

De båda begåvade skådespelarna kör en kortversion av Strindbergs välkända kammarspel, kommer av sig, fnittrar och blinkar till publiken. Filtrerad genom såpans förenklade raster tycks här Jean och Julie mest vara intresserade av att leka djuret med två ryggar. Mellan famntagen försöker man göra texten så melodramatisk som möjligt. Men det enda man lyckas med är att fjärma sig från en pjästitel som lovar undersökning, för att landa i något som passar bäst som krogshow för överförfriskade gymnasister.

Claes Wahlin (kultur@aftonbladet.se)