Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetKvinna
SÖNDAG 9 JANUARI 2000
  

Kvinnorna på Hinseberg

Antal inskrivna: 83

Ålder

 • Medelålder: 37 år
 • -20 år: 0
 • 21-25 år: 6
 • 26-30 år: 11
 • 31-40 år: 37
 • 41-50 år: 28
 • 51-60 år: 1

Barn
 • Innehar vårdnad av barn: 28

Kommer från
 • Stockholmsområdet: 26
 • Göteborgsområdet: 12
 • Malmöområdet: 5
 • Övriga Sverige: 29
 • Ej svenska medborgare: 11

Sitter inne för
 • Grovt narkotikabrott: 28
 • Narkotikabrott, häleri: 8
 • Mord, försök till mord, medhjälp till mord, mordbrand, dråp, grov misshandel: 25
 • Grovt rån, rån: 8
 • Grov stöld grov förskingring, grovt bedrägeri, stöld: 5
 • Grovt rattfylleri, olovlig körning, bedrägeri, misshandel: 9

Straff
 • Medelstrafftid: 4,8 år
 • Förstagångsdömda: 45
 • Utvisas efter dom: 11

Missbruk
 • Inget narkotikamissbruk: 40
 • Narkotikamissbrukare: 43
 • Sprutmissbrukare: 15
 • Tablettmissbrukare: 11

Studiebakgrund
 • Avslutad folk-/grundskola: 31
 • Avbruten folk-/grundskola: 33
 • Gymnasium: 9
 • Högskola/universitet: 0
 • Annat: 10

Arbete
 • Har arbete vid frigivning: 8
 • Har inte arbete vid frigivning: 75
(Källa: Kriminalvårdsanstalten Hinseberg, 990317)


Möt Sveriges farligaste kvinnor.
epost: kvinna@aftonbladet.se
telefon: 08-7252330
fax: 08-56252805