Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetKvinna
 
  

Kvinnor drabbas oftare än män
Sköldkörteln bildar hormoner som anpassar ämnesomsättningen i cellerna till kroppens behov. Att sköldkörteln fungerar normalt är nödvändigt för kroppens tillväxt och mognad.

Om sköldkörteln producerar för mycket hormon, uppstår ett tillstånd som heter hyperthyreos men är mer känt som giftstruma. Om sköldkörteln producerar för lite hormon, kallas det för hypothyreos. Ellinor Persson har hypothyreos, alltså underproduktion av hormon.

I anslutning till graviditet kan man drabbas av både hyperthyreos och hypothyreos. Detta tillstånd kallas postpartumsyndromet. Först inträffar en period av hyperthyreos som brukar märkas under två till fyra månader efter förlossningen. Det beror på att de celler som bildar sköldkörtelhormon skadas av speciella ämnen i blodet - så kallade antikroppar. Sköldkörtelcellerna släpper då ifrån sig upplagrat hormon, vilket kan leda till alltför höga nivåer av hormon i blodet.

Efter någon tid har cellerna inte längre något hormon att släppa ifrån sig. Hormonnivåerna sjunker och innan sköldkörteln hunnit hämta sig riskerar blodets hormonnivå att bli för låg - det hypothyreotiska stadiet inträffar. I vanliga fall brukar allt rätta till sig av sig självt inom ett halvår till ett år, men ibland kan hypo-thyreosen bli permanent med låg ämnesomsättning som följd och kräver då behandling med medicin.

En studie av 680 gravida kvinnor visade att 30 kvinnor utvecklade någon form av störning i sköldkörtelns funktion, det vill säga cirka 4,5 procent.

Sjukdomar i sköldkörteln är vanligare hos kvinnor än hos män. Giftstruma är till exempel fem gånger vanligare bland kvinnor än bland män.

Hypothyreos har ett långsammare förlopp än hyperthyreos och kan därför vara svårare att upptäcka. Går man för länge med den kan den ge allvarliga symptom och vara svår att bota.

Finns det struma i släkten, eller om du känt av liknande problem innan du blev gravid, bör du vara uppmärksam på din kropp efter graviditeten. Sök läkare om du misstänker störningar i sköldkörteln!

Hyperthyreos behandlas med medicin, genom operation eller med radioaktiv jod. Hypothyreos behandlas så gott som alltid med en syntetiskt framställd hormontablett, som är en exakt kopia av kroppens eget sköldkörtelhormon.

Varm och nervös?
Har du dessa symptom?
Blir varm
Blir nervös
Får hjärtklappning
Viktminskning
Får kort stubin, Svårt med sociala kontakter
Får irriterade och stirriga ögon
Får darriga fingrar
Får diarré
Tappar konditionen
Du kan ha drabbats av Hyperthyreos, överfunktion i skölkökörteln.


Feg och seg?
Har du dessa symptom?
Blir seg, tankarna går som i sirap
Känner dig som en zombie
Får torr hud
Går upp i vikt
Blir förstoppad
Är frusen
Du kan ha drabbats av Hypothyreos, underfunktion i skölkörteln.

Källa: Sven Röjdmark, docent och överläkare i endokrinologi, verksam vid Karolinska sjukhuset och Södersjukhuset i Stockholm

Annica LundbäckEllinor Persson: Sjukdomen stal ett år av mitt livepost: kvinna@aftonbladet.se
telefon: 08-7252330
fax: 08-56252805