Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetLedare
TORSDAG 7 SEPTEMBER 2000
 
  

Skyll inte på testosteronet
Mäns våld mot kvinnor är inte en del av det könsrelaterade förtrycket. Det beror på det manliga könshormonet testosteron, hävdade en forskare i rättspsykiatri för en tid sedan.
  Med det resonemanget är mäns våld mot kvinnor för evigt givet. Lite stryk får kvinnor räkna med. Männen är ju skapta så.
  På samma sätt som biologismen tidigare har legitimerat rasförtryck, försöker det nu legitimera könsförtryck.
  Det skrev vi på Aftonbladets ledarsida. Reaktionerna lät inte vänta på sig. Biologismens anhängare lät oss snart veta att vi var såväl ”tokfeminister” (Svenska Dagbladet) som ”tjockskalliga” (Finanstidningen).
  Debattnivån är låg, men förvånar inte. Det är bekvämare för grabbarna på Svenska Dagbladet och Finanstidningen om mäns våld mot kvinnor förklaras med hormoner i stället för förtryck. Då slipper de rannsaka sin egen kultur.
  Den amerikanska rättviseteoretikern Iris Marion Young hävdar att rättvisa inte bara uppnås genom fördelning av materiella resurser. Lika viktigt är att människor är fria att delta i det offentliga samtalet.
  Så länge vissa människor förtrycks och domineras av andra kommer utfallet av fördelningen att vara orättvist.
  Men demokratierna i västvärlden vägrar ofta att erkänna det förtryck som finns inbyggt i deras egna strukturer.
  Förtryck är något som utövas mot hela folk, i diktaturer av envåldshärskare. Så osynliggörs de orättvisor som även inom demokratier drabbar människor på grund av deras kön, etnicitet och sexuella läggning.
  
Young hävdar att
förtrycket har fem ansikten: exploatering, marginalisering, maktlöshet, kulturell dominans – och våld. ”Det som gör våldet till en social orättvisa, inte bara en moralisk felhandling bland andra, är dess systematiska karaktär, att det har karaktär av social rutin”, skriver hon i essän ”Förtryckets fem ansikten” (Att kasta tjejkast, Atlas).
  Våldet är systematiskt eftersom det drabbar människor bara därför att de tillhör en viss grupp.
  Våldet är en social rutin eftersom alla vet om att det utövas och kommer att utövas igen. Det är inte bara handlingen våldtäkt som drabbar kvinnor utan också hotet om våldtäkt.
  Vi drar oss för att promenera utomhus när mörkret har fallit.
  
Men våld är enligt
Young inte bara ett sätt att förtrycka. Det kan också vara ett sätt att upprätthålla förtryck.
Den teorin stärks av psykologiprofessorn Eva Lundgrens intervjuer med män som under lång tid misshandlat sina kvinnliga livspartner.
Männen hävdar att våldet är högst kontrollerat och har tydliga syften.
De slår för att behärska kvinnan. Hon är för ”självständig” och för ”upprorisk”.
  Testosteronteoretikerna drivs uppenbarligen av lika delar lättja och rädsla. De vill slippa obehaget av att få sin världsbild ställd på huvudet.


epost:
ledare@aftonbladet.se
telefon: 08-725 2000
fax: 08-562 528 17


Här finns länkarna till ledarsidans artikelserier

   

 
  FLER LEDARARTIKLAR