Sverige åt människorna

Ändrad rösträtt en viktig markering

I dag är det Sveriges nationaldag. Fackförbunden LO, TCO och Saco anordnar tillsammans med nätverket för fackligt aktiva invandrare och flera kyrkor och samfund en manifestation för integration, demokrati och mångfald. Under temat ”Ett Sverige för oss alla” kommer möten att hållas i Stockholm, Göteborg och Borås.
  Det är ett bra sätt att fira Sveriges nationaldag. Nationalismen, som försöker hävda en särskild svenskhet, talar inte sanning. Nationsgränser har aldrig lyckats sätta gränser för människors värderingar och viljor. Det finns ingen specifik ”svensk” kultur. Däremot finns det många olika kulturer i Sverige. Men de har med människor, inte med nationer, att göra.
I mötet mellan dessa kulturer kan Sverige utvecklas. Det är när människor möter varandra i dialog, förstår i stället för fördömer, som samhällsförändring sker. Sveriges många kulturer är en tillgång. De hjälper oss att se på samhället med nya ögon. Annat är det med samhällskrafter som försöker hävda att vissa kulturer är bättre än andra. De stänger ute och sår split mellan människor.
Djupa demokratiska problem
   Kommundemokratikommittén har lagom till nationaldagen föreslagit att invandrare fortare ska få rösträtt i kommuner och landsting. I dag får de rösträtt först tre år efter att de har fått uppehållstillstånd. Enligt förslaget ska den regeln slopas. Människor som är folkbokförda i Sverige ska också ha rösträtt i kommun- och landstingsval. I riksdagsvalen ska de gamla reglerna gälla. Där måste man även i fortsättningen vara svensk medborgare.
Valdeltagandet bland personer med utländsk bakgrund har de senaste åren minskat dramatiskt. Det tyder på djupa demokratiska problem som inte endast kan lösas med generösare rösträttsregler. Överallt i samhället, på arbetsmarknaden såväl som i krogkön, stängs människor ute. Sverige måste göra upp med den strukturella rasism som resulterar i etnisk diskriminering.
Alla ska respekteras
   En mer generös rösträtt skulle vara en viktig markering från politikernas sida. Den som är en del av samhället ska också få vara med och bestämma över det, skulle de signalera. Samtidigt skulle ändrade rösträttsregler sätta press på partierna att finnas i de invandrartäta bostadsområdena. Människorna där behandlas ofta som levde de i en annan värld, ointressanta för partipolitiken.
  Låt dagens nationaldagsfirande bli en uppmaning. I det här landet ska alla människor respekteras. Här behandlar vi mångfald som en naturlig förutsättning, inte som ett påhittat hot. Både i politisk teori och i praktiken.

Publicerad: ONSDAG 6 JUNI 2001