Mejla

Joanna Abrahamsson

Allt fler får fira sin hundraårsdag

Men samhället saknar rätt omsorg för äldreäldre

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Två personer håller varandra i handen på äldreboende.
Två personer håller varandra i handen på äldreboende.

Sverige har aldrig tidigare haft så många hundraåringar som nu. Kungen skickar därför ut ungefär 1500 personliga gratulationstelegram per år. De flesta barn som föds i vår tid kommer bli 100 år och även fast det förstås är positivt skakas demografin om rätt rejält.

På 1950-talet var medellivslängden i Sverige 74 år för kvinnor och 71 för män, idag kan båda könen räkna med att bli tio år äldre. Ökad livslängd gör att gruppen äldre har ett mycket större åldersspann och de över 80 klassas numera som "äldreäldre".

En 75-åring med begynnande ålderskrämpor kan därför ha sin egen förälder i livet och kläms då samtidigt mellan omsorg för barnbarnen och sin gamla mamma.

Medicinsk utveckling, bättre teknik, mer förebyggande arbete mot fallolyckor och forskning har gjort att dagens äldre lever längre, även de med sämre hälsa.

Dock tillbringas bonusåren på olika sätt; en del som pigga pensionärer med en ny tonårsperiod på golfbanan och en del placerade under lång tid i en redan pressad äldreomsorg. De äldre är alltså ofta mycket yngre idag än de var tidigare, men som vanligt spelar klasstillhörighet roll.

Utbildningsnivå är en avgörande faktor för att bli gammal och samtidigt behålla hälsan och det gapet mellan låg- och högbildade ökar enligt SCB. Många LO-medlemmar sliter ut sig i fysiskt krävande arbeten och orkar inte arbeta till 65. Ojämlikheten är stor och det blir en rejäl utmaning att lösa när pensionsåldern i framtiden kommer behöva höjas utifrån ökad livslängd.

Ett pensionärsliv i uppåt 35 år är inte heller gratis och därför är finansieringen av pensionssystemet en knäckfråga.

Under pandemin smittades många av Covid19 på boenden och inom hemtjänsten. Ett flertal av dem dog och Corona-kommissionen drog slutsatsen att Sverige misslyckades med att skydda äldre. Det är en landsomfattande katastrof som vi måste dra lärdom av.

Samtidigt var äldreomsorgen försummad redan innan, alliansens skattesänkningar ledde till nedskärningar och vinstjakten hos bolag som Attendo bidrar till en försämrad och otrygg omsorg. Med fler pigga äldreäldre krävs också att det byggs fler former av boenden. Är man för svag för att bo hemma, men för frisk för ett omsorgsboende är det så kallade mellanboendet ett bra alternativ.

Den förändrade befolkningsstrukturen är en samhällsutmaning som bör tas på allvar och resurserna till äldreomsorgen måste öka kraftigt. Annars riskerar vi att få en modell som är vanlig i stora delar av världen, man tar helt enkelt hand om sina äldre själv hemma. Det är ofta är en kvinnofälla där kvinnor lämnar sina jobb för att obetalt vårda äldre anhöriga.

Äldreomsorgen är en framtidsbransch och borde behandlas på det sättet. Högre status, bättre och tryggare arbetsvillkor samt ökad lön är en start.

Publisert:

LÄS VIDARE

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.