”EU, det är jag!”

Publicerad:
Uppdaterad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Reinfeldt finner sig i stormaktsarrogansen

Sätter sig över EU-regler Nicolas Sarkozy verkar ovillig att släppa ordförandeskapet i EU och diskuterar helst med de andra stormakterna i EU, Tyskland och Storbritannien.
Foto: MICHEL EULER/AP
Sätter sig över EU-regler Nicolas Sarkozy verkar ovillig att släppa ordförandeskapet i EU och diskuterar helst med de andra stormakterna i EU, Tyskland och Storbritannien.

30 oktober 2008. Frankrike ska återvända till EU, lovade Nicolas Sarkozy i sitt första tal som president. För närvarande håller han på att överta den europeiska unionen. Han gjorde upp om krig och fred i Kaukasien. Därefter skrev han recept för hur EU skulle hantera den finanskapitalistiska krisen. Med sin svårjämförliga

energi kastar han fram tunga, ofta oförberedda, förslag. EU borde bygga en gigantisk krisfond, tillgänglig när börser och banker rasar samman eller när utländska nationella fonder vill köpa upp europeiskt näringsliv. Euroländerna måste äntligen skapa en europeisk ekonomisk regering, som bland mycket annat kan väga upp den europeiska centralbankens makt, så snävt inriktad på inflationsbekämpning.

Vill fortsätta styra

Mitt under sitt hektiska arbete hann högerpresidenten Sarkozy antyda en lätt ideologisk nyorientering med formeln: ” Socialist, varför inte?”.

Sarkozy vill, via Eurogruppen, fortsätta styra över EU också när tiden för det franska ordförandeskapet rinner ut, vid årsskiftet.

Han bedömer nästa års båda ordförandeländer, Tjeckien och Sverige, som för lättviktiga: utanför EMU-systemet och i avsaknad av de större EU-ländernas auktoritet. Dessa båda ”eftersläntrare”, för att använda en formulering från presidentens rådgivare, kan inte kraftfullt leda den nödvändiga ekonomiska restaureringen, inte heller med någon tyngd förhandla med Ryssland.

Sätter sig över EU:s regler

Sarkozy sätter sig suveränt över EU:s gällande regler och praktik: ordförandeländer sorteras bort,

ECB:s auktoritet undergrävs, de tre dominerande EU-makterna gör upp dagordningen, utan nämnvärd inblandning av den fram till igår passiva EU-kommissionen. Den 15 november håller EU och USA toppmöte för att pröva uppbyggnaden av ett nytt globalt ekonomiskt system. EU:s position är på väg att läggas fast via överläggningar mellan Nicolas Sarkozy, Angela Merkel och Gordon Brown. Den brittiske premiärministern duger som partner fast hans land inte tillhör EMU. Brown har däremot ekonomisk makt och skapade det sanerings- och kontrollprogram för krisbankerna som Sarkozy senare kopierade.

Sverige håller tyst

Det franska auktoritära ordförandeskapet och stormaktsdominansen har kritiserats av finska politiker och förkastats i skarpa formuleringar av den tjeckiska utrikesministern Karel Schwartzenberg. Han anklagar Sarkozy för att försöka splittra EU och för att riva sönder solidariteten.

Den svenska regeringen, i likhet med den tjeckiska underkänd av Sarkozy, iakttar tystnad. Reinfeldt, som i praktiken riskerar få utföra sitt EU-ordförandeskap i division två, tycks finna sig i stormaktsarrogansen. Carl Bildt är som vanligt på främmande ort.

Moderaternas försäljningschef Per Schlingmann vill inför EU-valet paketera moderaterna som nationalister.

Någon moderat regeringsmedlem borde ändå påminna sig att Sverige tillhör Europa.

OS

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN